Lågehallarna

Lågehallarna vecka 8-13

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna är i stort klart.

Kommande arbete

Vecka 8-9 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten på mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 10-11 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Vecka 12-13 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.