Lampor sätts upp för ökad trygghet

Delar av Nya torg stängs av när arbetet med att få upp belysning i träden inleds denna vecka.

Som en del av kommunens trygghetsskapande åtgärder ska belysning sättas upp i träden som ramar in Nya torg. I veckan inleder gata/park det arbetet genom framdragning av el och eventuell beskärning av träden.

Arbetet fortsätter i november

Detta medför att mindre ytor av torget kommer att stängas av under tiden och arbetet planeras att fortgå till slutet av november. Tid för när belysningen kan monteras är i nuläget inte bestämt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.