Långsiktiga investeringar i SD-M-styrets budget

Hörby kommunhus

Kommunfullmäktige har fastställt Sverigedemokraternas och Moderaternas budget 2023 med planer för 2024 till och med 2033. Budgeten innehåller en plan för ett ekonomiskt resultat på cirka 24 miljoner kronor i snitt per år över perioden 2023-2025. Ett positivt resultat behövs för att kunna finansiera de kommande investeringar som planeras för i kommunen.

Sverige och Europa befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Det osäkra omvärldsläget ger ekonomiska konsekvenser även i kommunens verksamheter, bland annat vad gäller varor och tjänster men också räntekostnader.
SD-M-styret i Hörby kommun tror på att det offentliga ska investera kraftigt för att stötta samhället i en lågkonjunktur.

– Vi har tagit höjd för ett tufft omvärldsläge i beslutad budget. Vi har en stabil ekonomi tack vare att vi lämnar två fantastiska år bakom oss. Nu kan vi börja våra satsningar, till exempel ett nytt särskilt boende, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito, (SD).

Större investeringar som är planerade i kommunen, förutom särskilt boende, är nytt kulturhus, nytt högstadium, ny blåljusstation och ett nytt vattenverk.
Cecilia Bladh in Zito och vice ordförande i kommunstyrelsen, Lars-Göran Ritmer (M), hoppas att projekten kan dra igång snarast möjligt. För att genomföra satsningarna höjs låneramen från 400 miljoner kronor till 950.

– Vi kommer att ha några tuffa år framför oss men med denna budget är jag övertygad om att Hörby kommer att fortsätta utvecklas under kommande år. Vi har under den innevarande perioden lagt grunden till detta och det gör att vi nu har möjlighet att investera. Det kommer också att finnas nya områden tillgängliga för bostadsbyggande och detta kommer i sin tur att leda till att nya Hörbybor kan flytta in och nya skattekronor kommer in i kommunkassan, säger Lars-Göran Ritmer.

Skattenivån är oförändrad

Överskottsmålet minskas till 1 procent, bland annat på grund av höjda kostnader för pensionsbetalningar. Styret vill på sikt sänka skatten men just nu förblir den oförändrad då vi har ett osäkert läge i omvärlden. Enligt Cecilia Bladh in Zito vill styret sänka skatten med 10 öre från 2025.

Arbetar utifrån styrmodell och Hörbymodellen

Hörby kommuns antagna styrmodell och vision ”Hörby – det rediga samhället 2030” ska fortsatt genomsyra allt kommunalt arbete. Där står de fem fokusområdena blomstrande näringsliv, ökad trygghet, levande landsbygd, stark centralort samt ett gott liv i centrum. Och utgångspunkten för nämndernas arbete ska fortsatt vara Hörbymodellen; fokusera på medborgarnas behov, bedriva kommunal verksamhet som motsvarar lagens krav, arbeta kostnadseffektivt, höja kvaliteten och jobba långsiktigt.