Larmcentralen blir Trygghetscentralen

Person i arbetskläder sitter och arbetar vid flera datorskärmar.

De sex kommunerna i Skåne Nordost; Hörby, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Hässleholm, går samman i ett gemensamt bolag för säkerhets- och jourtjänster. Bolaget heter Trygghetscentralen Skåne Nordost.

– Bolaget ska erbjuda en bredd av säkerhets och jourtjänster till kommunernas förvaltningar och bolag. Tillsammans kan vi arbeta för att öka tryggheten både vid händelser i vardagen och i kriser, säger Andreas Bengtsson, chef för Räddningstjänsten i Kristianstad och VD för det nya bolaget Trygghetscentralen i Skåne Nordost.

Larmcentralen vid Räddningstjänsten i Kristianstad ansvarar idag för tjänsterna i några av kommunerna i Skåne Nordost. När Trygghetscentralen Skåne Nordost tar över går alla sex kommunerna i Skåne nordost in i det gemensamma bolaget där ägarförhållanden fördelas lika mellan kommunerna.

Exempel på tjänster som bolaget ska ansvara för:

  • kamerabevakning
  • sociala jouren
  • personlarm
  • trygghetslarm
  • kommunal felanmälan

Utlarmning av räddningsresurser utförs av räddningscentral syd för Hörbys del.

I samband med verksamhetsövergången överlåts kommunernas befintliga tjänsteavtal eller skrivs om och det arbetet är i full gång.