Ledningsarbete påverkar gående och cyklister

Mittskåne vatten kommer att utföra ledningsarbete längs Röingevägen i Ludvigsborg som påverkar gående och cyklister. Arbetet startar den 4 september och beräknas vara slutfört den 4 november.

Arbetet görs för att avlasta en pumpstation söder om Röingevägen som länge varit ansträngd och orsakat drift- och underhållsproblem. Arbetsområdet omfattar en sträcka på cirka 330 meter av cykel- och gångvägen och kommer att pågå dagtid 07.00-16.00. Eventuell fordonstrafik i området kan också påverkas.

Arbetet startar den 4 september och beräknas slutföras den 4 november. Återställning av uppgrävda ytor kan eventuellt pågå lite längre.

Fastighetsägare i området

De flesta fastighetsägare i området kommer att kunna komma åt sina fastigheter som vanligt. Specifika fastigheter som berörs av hinder under arbetet kommer att kontaktas separat för bästa möjliga lösning.

Mittskåne vatten hoppas på förståelse för arbetet och överseende med de störningar som arbetet kan innebära.

Har du frågor?

Kontakta Mittskåne vattens kundservice: 0413 – 286 00