Illustration av tillväxt

Fortsatt höga betyg för kommunens företagsservice

Hörbys företagare ger även i år kommunens myndighetsutövning höga betyg i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning av företagsklimatet.

Hörby får näst bäst omdöme i Skåne och på riksplan kan kommunen stoltsera med att ligga på 14:e plats.

Hörby kommun mäter företagsservicen på tre olika sätt där Insikt är ett mått. Undersökningen mäter myndighetsservice direkt i anslutning till ett ärende.

För att komma med i den öppna jämförelsen måste kommunen komma upp i ett visst antal ärenden. I 2020 års undersökning är Hörby med i den öppna jämförelsen inom myndighetsområdena miljö-och hälsoskydd och livsmedel.

Fakta

Om servicemätningen Insikt

Mätningen ger kommunerna feedback på sin myndighetsutövning. Den visar vad företagare som har haft ett ärende hos myndigheten under 2020 tycker om kommunens service. Det övergripande nyckeltal som används kallas för Nöjd-Kund-Index (NKI). I år är värdet 81, något lägre än föregående år (83).

Bygg & Miljö är den verksamhet i Hörby kommun som ansvarar för de myndighetsområden som har mätts.

Läs om undersökningen på SKR:s hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.