Mariamottagning på plats i Hörby torsdagar

På Mariamottagningen kan personer under 25 år med alkohol- eller drogproblem få stöd och hjälp. Mottagningen vänder sig även till anhöriga och närstående.

Från och med den 7 oktober finns personal från Mariamottagningen på plats i Hörby varje torsdag. På så sätt kompletteras stödet som redan idag erbjuds digitalt och på mottagningen som ligger i Lund. Genom samarbetet ska fler få möjlighet till stöd och hjälp på ett mer lättillgängligt sätt eftersom en del unga och dess närstående haft svårt att ta sig till Lund.

Rådgivningssamtal och samtalsbehandling

Det är möjligt att boka både enstaka rådgivningssamtal och tider för längre samtalsbehandling. Personal kan även erbjuda konsultation och rådgivning till andra som arbetar i kommunen på exempelvis BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Mottagningen finns på Slagtoftavägen 11 och drivs genom avtal med Hörby kommun och Region Skåne i samverkan med andra kommuner i mellersta Skåne.

För att komma i kontakt med mottagningen och boka tid:

Telefon: 046-17 40 99

Läs mer på Mottagning Maria mellersta Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.