Markanvisningstävling Stattena östra – förskola

Kommunkarta med aktuell markanvisning utmärkt

Hörby kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser byggnation och drift av förskola för ca 100 barn.

Området

Området är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22. Området angränsar till Marielundsvägen i väst, ett planerat nytt bostadsområde i söder och till ett fantastiskt naturområde i öster.

Området har ett naturskönt läge och ligger nära servicen i Hörby tätort samt nära Hörby busstation. I området planeras det att byggas ca 150 nya bostäder i varierad form.

Tävlingstid

Tävlingen pågår fram till 1 september 2024.

Mer information

Du hittar all information här i länken nedan.