Vattenglas

Mittskåne Vatten ser över kunddialog

Mittskåne Vatten bedriver sedan 2016 ett kvalitetsarbete som ska mynna ut i att kunder behandlas likvärdigt och där det säkerställs att alla kunder delar kostnaderna på ett rättvist sätt.

Det är ett omfattande arbete som har omfattat hundratals ärenden och tyvärr så uppstår det ibland enstaka fall där Mittskåne Vatten och kunden inte är överens.

Mittskåne Vatten kommenterar av princip inte enskilda ärenden, men med anledning av medias rapportering kring en omtvistad debitering av en förbindelsepunkt, så tittar verksamheten nu på hur kunddialogen kan förbättras vid situationer där parterna är oense.

Förhoppningen är att kunna undvika tvistemål i fall där det går att hitta gemensamma lösningar eller finns särskilda omständigheter att ta i beaktande.

Mittskåne Vatten kommer också att titta särskilt på det ärende som media rapporterat om.

Den övergripande tanken är att alla som är anslutna till vattennätet i slutänden ska dela på kostnaderna på ett rättvist och lagenligt sätt.

Mittskåne Vatten är ett samarbete mellan Höör och Hörbys kommuner som har funnits sedan 2014. Mittskåne Vatten styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda både från Hörby och Höör.

Om du vill veta mer om vattenförsörjning eller avloppshantering, så är du välkommen att läsa mer på mittskanevatten.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.