Möte med arbetsmiljöverket 27/2

Den 27 februari hölls ett möte med Arbetsmiljöverket, där både fackförbund och arbetsgivare var representerade.

Träffen hölls mot bakgrund av den arbetsmiljöanmälan gällande kommunledningsförvaltningen som lämnades in av fackförbunden Vision, SACO och SSR den siste januari 2020.

Oberoende utredning ska genomföras

Under mötet kom parterna överens om att gå vidare med en oberoende utredning av förvaltningen och att arbetsgivaren ska redogöra för åtgärder som kan minska arbetsbelastningen för de anställda.

Hörby kommun har kontaktat Feelgood Svenska AB för att genomföra den oberoende utredningen. Feelgood ska presentera förslag på upplägg för skyddsombud och arbetsgivare den 9 mars.

Arbetsmiljöverket kommer i ett senare skede att ta beslut om huruvida de kommer att utkräva extra åtgärder eller förelägga arbetsgivaren med vite.

Oavsett arbetsmiljöverkets beslut kommer arbetsgivaren jobba vidare med frågan och en oberoende utredning göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.