Näringsliv: Kom och prata om energiutmaningen

Närbild av kraftledning med skarp kvällssol i motljus.

Hörby kommuns företagare bjuds in till en informationsträff med Kraftringen om Skånes energiförsörjning.

Hösten är här med färg och form, men det stundar dystra tider vad gäller prisutveckling och inflation. Kriget i Ukraina har lett till att sanktioner införts mot Ryssland, vilket kommit att blotta det starka energiberoende gentemot Ryssland som flera europeiska länder (exempelvis Tyskland) har. Sanktionerna har inneburit att inköpet av ryska råvaror och rysk energi kraftigt begränsats. Ryssland har i sin tur svarat på sanktionerna genom att i flera fall frångå de avtal om leveranser som redan var på plats. Detta tillsammans med andra faktorer, exempelvis en tillfällig 50-procentig minskning av Frankrikes förmåga att producera kärnkraft, har lett till att priserna på olika energislag kommit att rusa.

Ni är många företagare som är oroliga och som har frågor, något som vi tar på stort allvar.

Som ett stöd vill vi bjuda in till ett snabbt sammankallat möte med Kraftringen. Målet med mötet är att ge information kring energimarknaden och dess utveckling med handfasta råd och tips till företag.

NÄR: 29 september kl. 18:00 (torsdag om en vecka).
VAR: Hörbysalen, kommunhuset, Hörby

Anmäl dig till informationsträffen.

Några frågor som kommer att stå i centrum:

  • Hur ser den aktuella situationen ut på energimarknaden i Sverige?
  • Varför är det brist på el och gas i Skåne?
  • Vad bestämmer priserna?
  • Vilken utveckling behövs på kort och lång sikt?
  • Vad kan företagen göra för att bli mer hållbara och energieffektiva?
  • Vilka framtidssatsningar görs för att gynna det skånska näringslivet?