Närtrafik 2019 – vanliga frågor

Vad är närtrafik?

Närtrafiken finns till för dig som bor i ett område där det är  längre än två kilometer till närmaste busshållplats. Hörby kommun erbjuder närtrafik i samarbete med Skånetrafiken.

Hur betalas den?

Närtrafiken har ett enhetspris, där du som reser under 2018 betalar 25 kr för vuxen, 15 kr för barn eller 40 kr för duo/familj. JoJo periodkort och seniorkortet gäller också för närtrafiken.

Biljettpriset täcker inte den faktiska kostnaden för resan. Huvuddelen är skattefinansierad genom Hörby kommun,  som årligen tecknar avtal med Skånetrafiken för att kunna erbjuda närtrafik. Nettokostnaden för en närtrafikresa är mellan 250-300kr.

Varför har det tagits bort turer?

Skånetrafiken har justerat sina avtalspriser inför 2019. Det har medfört en stor kostnadsökning för Hörby kommun. Det skulle kosta drygt 5 miljoner kronor att behålla samma närtrafiksutbud som föregående år. Det är en ökning med nästan 1,5 miljoner kronor jämfört med 2018.

Det har därför beslutats av kommunstyrelsen att minska kostnadsökningen genom att se över turerna som köps in. Beslutet innebär att de minst nyttjade turerna tas bort för att prioritera pendlingstrafiken under vardagar. Drygt 60 % av resandet på vardagar görs under pendlingstid.

Ändringarna innebär en besparing på över en halv miljon kronor.

Vad har förändrats?

Förändringen innebär att den tidigaste och senaste turen som erbjuds med närtrafik, kl 04.45 från landsbygden samt 21.05 från Hörby, tas bort på vardagar tillsammans med närtrafikens helgturer.

Anledningen är att de turerna bedöms påverka lägst antal resenärer, samtidigt som de står för en förhållandevis hög andel av totalkostnaden.

Helgtrafiken motsvarade 12% av närtrafikens alla resor under 2017. Det innebär att i genomsnitt gjordes knappt 25 resor varje helg.

Läs mer om tidtabeller och priser för Hörbys närtrafik hos Skånetrafiken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.