Närtrafiken utökas med helgturer 2023

Hörby Gamla torg med busshållplats i förgrunden.

Från och med 2023 kommer närtrafiken i Hörby kommun att utökas med helgturer. Det beslutades av kommunstyrelsen måndag 16 maj.

De utökade turerna ska underlätta vardagen för de invånare som bor i byarna och behöver resa kollektivt. Att ge förutsättningar för en levande landsbygd är ett av kommunens prioriterade fokusområden. Trafiktillköpen för Hörby kommun berör samtliga närtrafikområden samt linje 471. 

Kommunens vilja har varit att utöka turerna redan 2021 och 2022, men nekades av Skånetrafiken på grund av fordonsbrist under rådande pandemi.