Nästa fas i expansionen i västra Hörby: ”Ett lyft för Hörby kommun.”

Karta över Hörby tätort. Ett område i väster är markerad med vit cirkel.

Planerna på en utveckling i västra Hörby tätort, i området nära ambulansstationen längs vägen mot Osbyholm där bland annat en Willys-butik ska etableras, tar nu ett stort steg framåt.

Efter långt arbete och noggrann planering har nu ett exploateringsavtal undertecknats mellan kommunen och företaget som ska uppföra lokalerna i området, Famera Fastigheter. På kommunfullmäktige 22 april ska detaljplanerna godkännas. Planförslaget möjliggör etablering av detaljhandel, idrottshall och transformatorstation inom området, och hittills står det klart att Willys kommer etablera sig i en av lokalerna.

– Efter kommunfullmäktige kommer det lite tid att överklaga, och lite administration. Och parallellt med den processen söker vi bygglov så att vi förhoppningsvis kan börja dra igång med grävningsarbetet innan semestern, berättar Joakim Hulth, projektansvarig på Famera Fastigheter.

Vice ordförande och representant från Famera sitter vid ett bord i ett mötesrum. KSO står upp och skriver under ett papper.
Exploateringsavtalet undertecknas. Från vänster: Anders Hansson, kommunstyrelseordförande, Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande samt Joakim Hulth, Famera Fastigheter.

– Byggtiden är väl på ungefär ett år från det att vi sätter skopan i marken. Det ska bli väldigt roligt, det är ju när man ser att det växer fram något som det känns extra kul, fortsätter Joakim Hulth.

Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande, instämmer.

– Det har varit en lång resa, och det är nu det känns på riktigt. Det här kommer bli ett lyft för Hörby kommun.

Om allt går enligt tidplanen kommer de nya lokalerna stå färdiga under 2026.