Nominerade kandidater till 2023 års stipendier och priser

Varje år delar Hörby kommun ut priser och stipendier till civilsamhället för de som utmärkt sig inom sitt område. Stipendierna kommer i år att delas ut under en ceremoni som hålls för de nominerade med sällskap samt politiker och andra berörda den 7 februari. Priserna som delas ut i år är årets idrottare, årets kulturstipendiat, årets ledare, årets idrottstalang, årets kulturtalang samt Byggnadsvårdspriset.

Årets Idrottare 2023

Villkor

 •  Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser
 • Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan
 •  Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen
 •  Idrottaren ska vara minst 16 år det året som priset avser
 •  Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till sektor Livsmiljö.

Nominerade i kategorin Årets Idrottare 2023 är:

 • JONATHAN HELLSTRÖM, Handboll
 • JONNA MALMGREN, Brottning
 • ANTHON HUASSON, Simning
 •  HÖRBY FF DAMLAG, Fotboll

Årets Idrottstalang 2023

Villkor

 •  Utmärkelsen tilldelas endast till barn/ungdom som varit aktiv under det året som priset avser
 •  Barnet/ungdomen behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan
 •  Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen
 • Barnet/ungdomen eller laget får max vara 20 år det året som priset avser
 •  Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till sektor Livsmiljö

Nominerade i kategorin Årets Idrottstalang 2023 är:

 •  WILMER ALBINSSON, Vattenskidor
 • LUDVIG JÖNSSON, Padel

Årets Kulturstipendiat 2023

Villkor

 •  Förslaget ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen.
 •  Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller anses göra stora insatser inom kulturen i Hörby Kommun
 • Politiker och tjänstepersoner som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet.
 • Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till sektor Livsmiljö
 •  Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen

Nominerade i kategorin Årets Kulturstipendiat 2023 är:

 • SIGVARD & THE BONEWHISPERS, Musik
 •  TÖRBJÖRN BENGTSSON, Musik
 • JAN PALMQVIST, Teater

Årets Kulturtalang 2023

Villkor

 •  Förslaget ska gälla ett barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun
 • Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annan verksamhet med kulturell inriktning
 • Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger
 •  Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till sektor Livsmiljö
 •  Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen

Nominerade i kategorin Årets Kulturtalang 2023 är:

 •  ASTRID BONN, Fiolspelare
 • NILS NILSSON, Musiker
 •  MAYBRIT GROTE, Flöjtist
 • SARA ROSENLÖF, Sångerska & gitarrist

Årets Ledare 2023

Villkor

 • Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser
 •  Föreningsledaren måste tillhöra en förening i Hörby
 • Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelse
 • Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till sektor Livsmiljö

Nominerade i kategorin Årets Ledare 2023 är:

 •  BJÖRN STRÖMQVIST & SARA MALMGREN, Hörby brottarklubb
 • GUNILLA BENGTSSON, Hörby Blåsorkester
 •  DANIEL NILSSON, Önneköps IF
 • LOTTA KNUTSSON, IK Lågan
 • ANDREAS CEDER, Hörby FF

Byggnadsvårdspriset 2023

Villkor
Byggnadsvårdspriset uppmärksammar projekt som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande generationer.

Det kan delas ut till enskild person, företag eller organisation/förening som utfört ett särskilt varsamt underhåll av en byggnad, en ombyggnad, en ändrad användning, en renovering och/eller en restaurering av befintlig byggnad. Priset delas ut för åtgärder som utförts med en särskild varsamhet och känsla för detaljer gällande form, materialval och kulör eller för en omsorgsfull förvaltning av en byggnad så att den ursprungliga karaktären bevarats.

Nominerade i kategorin Byggnadsvårdspriset 2023 är:

 •  ANN-SOFIE & PER-CHRISTER HARALDSSON, Möllan i Henset