Nu kan du nominera en eldsjäl från Hörby kommun!

Ett flertal händer håller ett hjärta i sin handflata.
  Länsstyrelsen Skåne uppmärksammar eldsjälar från olika delar av länet, och nu kan du nominera dig själv eller någon annan till årets arrangemang!

Utmärkande insats

Sedan 2019 har Länsstyrelsen Skåne vid sex tillfällen uppmärksammat eldsjälar i ett arrangemang på Residenset i Malmö, och nu är det dags ännu en gång!

Nu kan du nominera någon i Hörby som gjort en extra utmärkande insats för kommunen eller länet under 2023. Det kan exempelvis vara inom det sociala området, vården, idrotten, kulturen, utbildning eller föreningsliv. Personen behöver vara eller ha varit verksam i kommunen eller länet, men inte nödvändigtvis boende i den kommun personen i fråga har varit verksam i.

Hur du nominerar

Mejla din nominering till kommunikation@horby.se 

Utöver namn, titel, adress och e-postadress önskas även en kort motivering till varför personen föreslås som gäst.

Sista nomineringsdagen är 27/2. Nomineringarna kommer diskuteras under kommunstyrelsens arbetsutskott den 28/2, och en kandidat kommer skickas vidare till Länsstyrelsen.