Ny e-tjänst för att bekräfta föräldraskap

Sedan den 1 januari 2022 är det möjligt att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

Det går även fortsättningsvis att göra bekräftelsen genom att besöka familjerättsenheten. Där kan du även få råd utifall det föreligger osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.