illustration av pojke framför en dator

Gällande distansundervisning för årskurs 7–9

Nytt beslut fattat gällande fortsatt distansundervisning för elever i åk 7–9 i Hörby kommuns skolor, Georgshillsskolan och Frostaskolan, till och med 2021-01-22 i första hand, nya beslut kommer att tas efter hand. Kontinuerliga avstämningsmöten genomförs med skolchef och rektorerna tillsammans med representanter från facken.

  • En del elever kommer få fortsatt undervisning på skolan, dessa kontaktas av personal från skolan.
  • Distansundervisningen avser inte eleverna i grundsärskolan.

Frånvaroanmälan:
Frånvaroanmälan för elever ska ske enligt ordinarie rutiner via Schoolsoft. Frånvarostatistik/enhet ska rapporteras via skoladministratör till förvaltningen som tidigare.

Skolmåltid:
Under tiden som eleverna har distansundervisning finns möjlighet att anmäla och avhämta skolmåltid, enligt följande rutin:

Vårdnadshavare anmäler till mentor om att man önskar hämta skolmåltid och vilken skolenhet man önskar hämta från, mentor rapporterar vilka elever till utsedd person på respektive skola som i sin tur sammanställer och anmäler till kostenheten.

Digitala verktyg:
För support gällande elevernas digitala verktyg, kontakta Jonathan Björkman jontahan.bjorkman@horby.se

Skolskjuts:
Skolskjuts anordnas till de elever som har fortsatt behov.

Caroline Åkesson Larsson
Skolchef och tf förvaltningschef

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.