Ny lag om tobak och rökförbud

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla som ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innebär flera förändringar:

  • alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd
  • nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla en del allmänna platser utomhus
  • rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter
  • förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

För dig som säljer tobak idag och har anmält försäljningen till kommunen blir den största förändringen att du måste ansöka om ett tillstånd hos kommunen för att få fortsätta sälja tobak. Nedan informerar vi om tillståndsplikten och andra förändringar i den nya lagen.

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

Endast den som har tillstånd kommer att få sälja tobak i detalj- och partihandel.

Lagändringen innebär att den som vill fortsätta att sälja tobak eller börja sälja tobak när den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019 måste ansöka om ett tillstånd.

En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror får fortsätta att bedriva försäljning, men måste senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd enligt den nya lagen.

Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019.

Ansökan om att sälja tobak till konsumenter ska lämnas till Hörby kommun.

Du hittar ansökan för att sälja tobak här.

OBS! För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det även i fortsättningen att göra en anmälan till kommunen.

Rökförbudet gäller på fler platser

  • Den nya lagen innebär att det från 1 juli 2019 blir förbjudet att röka i utomhusmiljöer som uteserveringar, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler. Det blir till exempel förbjudet att röka utanför ingångar till restauranger och butiker.
  • Rökförbuden utvidgas så att den även gäller elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och övriga tillvägagångssätt som inte omfattar tobak, men till användningssättet motsvarar rökning.

Fler förändringar

  • Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 får dock fortsätta att säljas till privatpersoner fram till den 31 december 2019.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på riksdagens hemsida

Kontakt

Välkommen att kontakta Bygg & Miljö om du har frågor.