Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det.

Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Definitioner i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

  • Tobaksfri nikotinprodukt – en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.
  • Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter.
  • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel.
  • Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälsomyndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Blankett för anmälan om försäljning.

Mall för egenkontrollprogram.