Ny tf kommundirektör i Hörby kommun

Kommunstyrelsen har utsett Irene Nyqvist till tillförordnad kommundirektör. Tillförordnandet gäller en månad.

Irene bor i Hörby sedan 1998 och har arbetat över 30 år inom Hörby kommun.

Hon har arbetat som kommunsekreterare, kanslichef och utvecklingsstrateg. Det senaste året har hon suttit med i kommunens ledningsgrupp och var i höstas tf kommundirektör under en kortare period.

– Vi behöver arbetsro för att kunna fokusera på våra arbetsuppgifter och just nu känns det särskilt viktigt att vi hjälps åt. Det är många frågor som riskerar att bli hängande om Hörby kommun saknar en kommundirektör. I slutänden så är det alltid medborgarna vi arbetar för. Jag övervägde beslutet noga innan jag tackade ja till uppdraget, säger Irene Nyqvist.

Kommunens ledningsgrupp ställer sig bakom förslaget att utse Irene Nyqvist till tf kommundirektör.

Facken reserverade sig mot beslutet. I reservationen uttrycks tveksamhet till kompetens för uppdraget och ett upplevt bristande förtroende.

– Jag har stor respekt för fackens ställningstagande och kommer att göra mitt bästa för att ha en god dialog. Jag har många kloka kollegor med specialistkompetenser vid min sida. I det fall det skulle behövas finns det även tillgång till extern rådgivning, säger Irene.

Rollen som tf kommundirektör innebär ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten.

– Det här är den bästa lösningen på den situation kommunen befinner sig i. Irene kan tillföra det lugn och den kontinuitet som krävs. Hon har vårt fulla stöd och förtroende, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) och 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) valet av tf kommundirektör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.