Begravningsombud sökes

Hörby kommuns logga mot vit bakgrund.

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud för Hörby kommun, som ska hjälpa till när det handlar om personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Senast den 23 november 2022 behöver vi din intresseanmälan.

Begravningar tas oftast om hand av en församling inom Svenska kyrkan. Men även personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan behöver få sina intressen tillvaratagna.

Länsstyrelsen söker därför nya begravningsombud som ska kunna hjälpa till och granska så att allt går rätt till för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Tillvarata intressen för icke medlemmar

Ett begravningsombud ska, förutom att tillvarata intressen för personer som inte är medlemmar, bland annat hålla kontakt med andra trossamfund och föreslå åtgärder för att tillgodose önskemål. Hen ska även underrätta Länsstyrelserna om en hittar brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Uppdraget som begravningsombud är inte politiskt. Det kräver kunskaper inom ekonomi och kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Den som förordnas får inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap i ett trossamfund inget hinder.

  • Är du intresserad? Skriv då ett mejl till kommunen@horby.se senast den 23 november 2022.

Frågor om uppdraget besvaras av Länsstyrelsen på telefon 010-224 10 00 eller mejl skane@lansstyrelsen.se