Bullar och saft

Nya förskolepaviljonger invigda med bullkalas

Ballonger, kanelbullar och glass. Det stod på menyn när barnen på avdelningarna Grodan, Ekorren och Igelkotten firade sina nya fina paviljonger.

Trollbäckens förskola har flyttat en del av sin verksamhet till området vid Gullregnsgården.

– Det är spännande med nya lokaler och skönt att vara på plats. Vi flyttar från liknande paviljonger, så det är bekant för barnen, berättar Angelica Nilsson som är förskollärare.

Personal Trollbäcken

Personal och projektledare utanför Trollbäckens nya paviljonger vid Gullregnsgården. Från höger Magnus Archenholtz, projektledare, Sabina Svensson, barnskötare, Magnus Andersson, Expandia, Annika Moberg, projektledare Expandia, Angelica Nilsson, förskollärare, Mirjeta Restelica, barnskötare

Gullregnsgården genomgår under våren ett renoveringsarbete för att anpassas till förskoleverksamhet. Byggnaden kommer att hysa nuvarande Trollbäcken och utökas med fler avdelningar för att möta Hörbys behov av förskoleplatser. Planen är att Trollbäckens återstående verksamhet ska kunna flytta in i de nya lokalerna lagom till höstterminen.

–  Här är jättefina möjligheter för utemiljön. Lekplatsen ska rustas upp och i skogsdungen intill kommer det att rensas från sly och annat så att barnen får en skogs- och naturmiljö. När det är klart så kommer det att bli väldigt bra ytor för den nya förskolan, berättar Magnus Archenholtz som är projektledare.

Det har varit snabba ryck med att få allt på plats, men med gemensamma krafter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och ett gott samarbete med entreprenörerna så blev det möjligt med en flytt inför vårterminen, säger Magnus Archenholtz.

Paviljongerna är monterade och levererade av Expedia.

– Vi har hållit tiden och det är roligt att kunna göra en invigning särskilt för barnen. Det gör det till en speciell händelse för alla inblandade, säger Annika Moberg som är projektledare på Expandia.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.