Kommunens nya LSS-boende har öppnat

Gul tegelbyggnad i två våningar med grön gräsmatta och ett träd i förgrunden.

Under sommaren har kommunens nya gruppbostad för LSS renoverats och nu har de första brukarna flyttat in.

Det nya LSS-boendet ligger centralt i Hörby och har plats för sex personer. Linette Winde, enhetschef på boendet, har arbetat i lokalerna även tidigare när det drevs helt privat. Då bodde där brukare från olika delar av landet. Men nu kommer alla som får ett boende att vara från kommunen.
– Det känns bra. Det är positivt att de har sina sociala nätverk här, dessutom har många av de boende redan sina sysselsättningar i form av daglig verksamhet som de är igång med i kommunen, säger hon.
Boendet har personal dygnet runt som arbetar individanpassat. Det är sex lägenheter som ligger på två våningar och där finns även gemensamhetsutrymmen i form av kök och allrum.

Gemensamhetsrum med soffgrupp, bord och stolar och mintgröna väggar.

Gemensamt allrum för de boende i LSS-boendet. Foto: Matilda Lundahl

Många stod i kö för att få bostad

Det var när allt fler beslut togs om hjälp och insatser enligt LSS som kommunen såg behovet av en ny gruppbostad. Hörby har sedan tidigare fyra kommunalt drivna LSS-bostäder med sammanlagt 25 platser samt 25 servicelägenheter.
– Som ansvarig sektorchef är jag glad att vi kan hitta lösningar för att erbjuda platser till de som väntat på plats under en längre tid. Verksamheten enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra, säger Maida Engqvist, chef för sektor Omtanke i Hörby kommun.

För boendet på Tingsgatan gjordes en upphandling av extern entreprenör som vanns av Nytida. Kommunen är tillsynsansvarig och det är kommunen som erbjuder platser men Nytida har hand om driften.
– Vi har haft många som stått i kö till LSS-boende länge. Att hitta en lämplig lokal att bygga om för ändamålet eller hitta mark för att bygga ett nytt boende skulle innebära att det tar tid. Därför beslutade socialnämnden om en upphandlingsförfrågan och det är jätteroligt att Nytida som redan fanns i Hörby var med i upphandlingen, säger Mona Olin (SD), ordförande i socialnämnden.