Nya rutiner för inlämning av vattenprover från egen brunn

bringare som häller vatten i glas

Från och med 1 juni 2024 gäller nya rutiner för dig som tar egna vattenprover och lämnar in till kommunhuset för transport till laboratorium.

När du har egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattnets kvalitet.

Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar vattnet runt vart tredje år om brunnen används till ett en- eller tvåfamiljshus. Om brunnen försörjer många hushåll med vatten bör den kontrolleras en gång per år.

Vattnet skickas in till laboratorium för provtagning. Om du anlitar det laboratorium som kommunen har avtal med så kan du lämna in din provväska i kommunhuset och få den transporterad.

Från och med 1 juni 2024 gäller nya rutiner för inlämning av vattenprover i kommunhuset.

Avtal med nytt laboratorium

Kommunens avtal med SGS Analytics har upphört, vilket gör att SGS inte längre hämtar prover i kommunhuset. Vi hänvisar därför till SGS Analytics hemsida för inlämningsställen.

Tänk på att det på olika inlämningsställen gäller särskilda tider och dagar. Om du har frågor kan du kontakta SGS Analytics. Läs mer på deras hemsida.

Kommunens nya avtal är med Eurofins, och för prover som du beställer hos dem så kan du även i fortsättningen lämna in din provväska i kommunhuset helgfri tisdag klockan 08.00-12.00.