Utveckling av Karnas Backe

Utvecklingen av Karnas Backe har varit ett hett samtalsämne som har engagerat många Hörbybor.

Det blev ingen utomhusscen, som var den ursprungliga tanken, men väl en ordentlig förnyelse av utomhusmiljön. Förbättringarna av Karnas Backe tar avstamp i samtal som har förts med besökare i området. Hur vill vi som använder området att det ska utvecklas och vad ser vi kan förbättras?

Förbättringsförslagen blir nu verklighet.

Gymredskap, naturlekplats och andra bekvämligheter

Det kommer att hända mycket på Karnas Backe. Här kan du se vad som är planerat:

  • En ny naturlekplats med klätterställningar för både små och stora barn
  • Discgolfplatsen förnyas med en ny bana med nio hål och kompletteras med informationsskyltar och ordentliga utkastplatser. Den nya banans utformning gör att fler kan använda den.
  • Utomhusgymmet flyttas och kompletteras samtidigt med nya redskap.
  • Ny aktivitetsyta skapas för bland annat utomhusfotboll. Den placeras på en plats där det idag ligger en gammal deponi.
  • Väderskydd med nya grillplatser. Här kan du grilla i goda vänners sällskap även när det regnar eller blåser.
  • En modern toalett installeras.
  • Parkering och föreningsförråd.
  • Insatser kring Karnas historia kommer att genomföras
  • Förbättrad dagvattenhantering, nya informationstavlor och nya papperskorgar

Redan i maj ska större delen av det nyrenoverade Karnas Backe stå klart. Det dröjer dock till början av hösten innan toalett och utomhusplan är på plats.

Totalt är omkring tre miljoner kronor avsatta till renoveringen. Av dem utgörs 1 miljon av statliga bidrag från Boverket.