Nystart den 25 september Affektskolan

Om vi själva inte vet hur vi, våra affekter och känslor fungerar kan det bli svårare för oss att förstå och läsa av andra människor. Det kan leda till att vi hamnar utanför gemenskapen.
Att lära känna sig själv och kunna kontrollera sina affekter, känslor och reaktioner underlättar för både en själv och omgivningen runt omkring.

Pedagogisk metod

Affektskolan är en pedagogisk metod att lära sig se, känna igen och reflektera över sina affekter tillsammans med dess efterföljande känslor och beteende.
Affektskolan kommer att pågå under nio tillfällen och kommer att vara i två timmar per gång. Under varje tillfälle kommer en affekt eller känsla i taget att introduceras och man diskuterar och lär känna den. Det diskuteras även hur känslor kopplas till olika affekter och hur man agerar.
Du som deltar får lära dig att förstå vad det är som händer inom dig när du påverkas av affekter, hur du känner dig före, under tiden och efter. Du får även ta del av andras upplevelser och reaktioner och du får också dela dina egna upplevelser med de andra deltagarna.

Lära känna sig själv

Att lära känna sig själv och kunna styra och kontrollera sina affekter, känslor och reaktioner underlättar för både en själv och omgivningen. Det gör oss även starkare då det är vi själva som styr över våra känslor, istället för att känslorna ska styra över oss.
Om vi själva inte vet hur vi, våra affekter och känslor fungerar kan det bli svårare för oss att förstå och läsa av andra människor. Det kan leda till att vi hamnar utanför gemenskapen.
Om vi lär oss att visa mer empati för oss själva kommer vi att kunna visa mer empati för andra.
Vissa affekter är väldigt påfrestande och jobbiga att hantera. På Affektskolan lär vi oss att stabilisera oss själva och att bli mer bekanta med våra affekter.
Affektskolan är ingen behandling utan är mer som en kurs i förståelse för oss själva.

Det här är affekt

Affekter är en biologisk grundläggande känsloreaktion som finns med oss omedvetet. Våra grundaffekter är: oro, skam, glädje, ilska, rädsla, avsky, avsmak och intresse/förvåning. Känslor däremot är när vi hinner tänka efter och är medvetna om dem.
Vi kan smittas av olika affekter som vi omedvetet läser av, t. ex när någon skrattar så vill vi själva skratta, när vi hör någonting sorgligt så kan vi själva bli påverkad av det. För att t. ex klara av att hantera skam, är en vanlig reaktion att vi skrattar för att lätta på stämningen. Ganska vanligt är gråt kopplas ihop med sorg., men i vissa sammanhang så är gråt en reaktion på glädje.

Kursledare på Affektskolan

Astri Sjödin och Lars Johannesson är kursledare för Affektskolan och de hoppas att kursen kommer ha god påverkan på samhället.
Vad har ni för bakgrund?
– Vi är anställda som socionomer, säger Lars.
Astri berättar att de har flera påbyggnadsutbildningar.

Affektskolan och inverkan på samhället

Två parallella grupper kommer att gå i Affektskolan, en gång i veckan vid två olika tillfällen.

Hur påverkas samhället av att vi blir bättre på att känna igen affekterna?

– Vi förväntar oss god effekt på människor och samhället. Att vi förhoppningsvis kan skapa bättre kommunikation mellan oss och att förstår varandra bättre, berättar Astri som är en av dem som håller i kursen.
På längre sikt hoppas de att kunskapen kommer att spridas vidare och att intresset kommer att väckas.

Tror ni att det kommer några deltagare till kursen?

– Ja, förhoppningsvis. Vi försöker samla ihop folk. Men vi uppmanar alla som vill att åtminstone komma och prova, säger Astri.

Finns det någon statistik som visar att Affektskolan har goda resultat?

– Nej eftersom detta är ett pedagogisk redskap, är det inte mätbart och det är individens ansvar att använda kunskaperna efteråt, säger både Lars och Astri.

Starttid och övrig information

Kurserna är torsdagar kl.10.00–12.00 och den 25 september 2019 är kurstart.
Anmälan är öppen och för att delta måste du anmäla intresse till någon av gruppledarna, det finns några platser kvar. Därefter kommer du att bli kallad till ett informationsmöte där du får mer information om vad det innebär att vara en del av Affektskolan. Gruppledarna kommer att ställa frågor om dig och dina förväntningar, så att de vet att Affektskolan är rätt för dig.

Adress: Slagtoftavägen 11

Kontaktuppgifter:
Lars Johannesson
Telefon: 0733-31 02 99
E-post: Lars.johannesson@horby.se

Astri Sjödin
Telefon: 0709-38 21 84
E-post: Astri.sjodin@horby.se

Skribent: Lejla Selava, prao-elev från Frostaskolan, klass 8c