Nystartat center ska hjälpa flyktingar

Kommunen startar Hörby hjälp- och informationscenter (HHIC) på biblioteket i Hörby, tillsammans med civilsamhället, för att hjälpa ukrainska flyktingar.

Det har gått mer än en månad sedan Ryssland invaderade Ukraina. Städer har bombats och familjer splittrats. Miljoner människor är på flykt undan kriget.

Hörby kommun har en beredskapsplan för ett ökat flyktingmottagande och har bland annat ordnat evakueringsplatser för ukrainska flyktingar.

Men behovet av hjälp- och stödinsatser är stort och kan förändras snabbt. För att strukturera och samordna kommunens hjälp- och stödinsatser startar nu ett hjälp- och informationscenter tillsammans med civilsamhället för ukrainska flyktingar.

Syftet med hjälp- och informationscentret:

  • Hjälpa flyktingar genom att ge korrekt information om vad som gäller för registrering på migrationsverket, rätten till skola och förskola och vad kommun och civilsamhälle kan hjälpa till med. Personal på centret ska även samordna praktiskt stöd så som behov av kläder eller mat.
  • Centret kan även hjälpa privatpersoner som tar emot flyktingar i sina hem. Dels genom att ge information om vilka regler som gäller men också ta emot intresseanmälningar från personer som vill ta emot flyktingar eller hyra ut boenden.
  • Vara en gemensam samarbetsyta för volontärer som vill hjälpa till.

Hjälpcentret är ett samarbete mellan Hörby kommun, Röda korset, Amnesty, Lions, Rotary och svenska kyrkan.