Nytt samverkansavtal för överförmyndarverksamheten från den 1 december

Hörby kommun ska ingå i samverkan med Kristianstads kommun för handläggning av överförmyndarfrågor, tillsammans med Osby och Östra Göinges kommuner.

Överförmyndarverksamheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Verksamheten rekryterar även nya gode män och förvaltare.

Genom samverkan med andra kommuner kan man höja kvalitén och öka rättssäkerheten, och från och med 1 december 2023 tar Kristianstads kommun över överförmyndarverksamheten för Hörby, Östra Göinge och Osby kommun.

Har du frågor eller vill veta mer kan du vända dig till Kristianstads kommun: kristianstad.se/godman

OBS! Under vecka 48 har Kristianstad kommuns överförmyndare stängt för att förbereda inför uppstarten av den nya verksamheten den 1 december. Hör av dig till Hörby kommuns växel om du har frågor under den här perioden.

Telefon: 0415–37 80 00
Mejl: kommunen@horby.se