Oberoende utredning tillsätts

Den 6 oktober inkom en skrivelse ställd till kommunstyrelsen där 32 chefer i kommunen uttryckte sitt misstroende gentemot kommundirektören.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito och 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer har med anledning av det tagit ett beslut om att arbetsbefria kommundirektör och biträdande kommundirektör, tillika HR-chef, i avvaktan på utredning.

Två oberoende utredningar

Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga. Utredningen om vad som hände på konferensen vid Örenäs har breddats, så att alla deltagare får möjlighet att bli intervjuade och komma till tals.

Det kommer även att göras en separat utredning om arbetsmiljön och den påtalade tystnadskulturen i Hörby kommun.

Ansvaret för de oberoende utredningarna ligger nu hos kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens arbetsutskott, som även är personalutskott.

Det är viktigt att utredningarna får ta den tid som behövs för att kunna utföras omsorgsfullt.

Vilka ytterligare åtgärder som kan komma att vidtas kommer att diskuteras utifrån de resultat som framkommer.

Löpande dialog

Kommunstyrelsen har en pågående dialog med facken och kommer att diskutera personalfrågor och arbetsmiljö tillsammans de kommande dagarna.

Måndag den 12 oktober träffas kommunstyrelsen för att ta beslut om tillförordnad kommundirektör.

Principen är att vi är varandras arbetsmiljö och att det behöver skapas lugn och arbetsro för kommunens medarbetare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.