Ökad militär närvaro under övning

Militär närvaro kan förekomma i Hörbys kommun under de närmsta dagarna. Detta beror på en militärövning med omkring 250 soldater som äger rum i Malmö och Klippans kommun fram till 18 juni.

Den skånska gruppen inom Södra militärregionen genomför en övning mellan 10-18 juni. Övningen kommer främst att ske i Malmö och Klippans kommun, men militärfordon kan också synas längs vägar och stigar i andra områden. Övningen pågår dygnet runt.

Denna övning är en del av hemvärnsförbandens utbildning i deras huvuduppgifter, med deltagande av både tull och polis. Lös ammunition kommer att användas inom de områden där övningen genomförs.