Var med och påverka hur du hittar på hörby.se

En hand håller en datormus intill skärm och tangentbord.

Vi behöver din hjälp att testa ett förslag på en ny informationsstruktur.

Hörby kommun är med i ett nätverk för digital tillgänglighet genom företaget Funka. Tillsammans med kommunnätverket har Funka tagit fram en informationsstruktur för webbplatser. Det innebär en struktur för hur informationen på kommunala webbplatser presenteras på sidor och i menyer.

Strukturen ses över regelbundet och nu är det dags att genomföra användningstester. Det ska vara lätt för dig som invånare att hitta den information som du behöver på vår webbplats.

Hur går testet till?

Testet som Funka tagit fram innehåller 17–18 uppgifter. Uppgifterna går ut på att du visar var i en meny du tycker att en viss information bör ligga. Du kommer att klicka dig fram i en meny i flera nivåer. Det finns inga rätt eller fel svar.

Testet tar cirka 10–20 minuter att genomföra och dina svar är anonyma.
Användningstest för kommunala webbplatser (extern webbplats)

Stort tack för att du tar dig tid. Dina svar är värdefulla!