Påverkad trafiksituation vid Älvdalsskolan

Karta över ett område där vissa gator är blåmarkerade.

Nu börjar bygget av Älvdalsskolans utbyggnad. Arbetet kommer att påverka trafiken till och från skolan och boende i närområdet kommer därför att märka en ökad trafik på vissa gator under byggarbetet.

Trafiken fram till skolan stängs av för alla utom de med tillstånd (så som skolbuss och handikapparkering). Parkering i samband med hämtning och lämning av barn sker enligt blå markering på kartan ”hänvisning för biltrafik”. Gator som kan påverkas av en ökad trafik under byggarbetet är: Tulpangatan, Anemongatan, Floragatan, Violgatan samt Piongatan/Floragatan.

Utbyggnad beräknas klar hösten 2024

Vi hoppas att boende i området har förståelse för trafiksituationen så att vi alla kan se fram emot en ny, fin skolbyggnad för våra ungdomar.

Vi vill också påminna alla bilister om att gärna vara ute i god tid och ta det extra lugnt när ni kör igenom tätbebyggda områden.
Byggnadsarbetet kommer att pågå under ett år och stå klar hösten 2024.
Vårdnadshavare och elever får löpande information om byggarbetet via appen Schoolsoft.

Karta över ett område där vissa gator är blåmarkerade.
Blå markering visar vart gående hänvisas med övergångsställe utmarkerade.