Planerad militärövning i Skåne

Den militära övningen Våreld 22 genomförs 9-16 maj i Revingehed (och även förläggningar på Rinkaby, Björka och Ravlunda).

Försvarsmakten genomför övningen Våreld 22 för att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar.

Övningen har varit planerad länge

Våreld 22 har cirka 4000 deltagare från 14 olika förband och skolor i både armén, flygvapnet och hemvärnet. Det är såväl värnpliktiga, som anställda soldater, officerare, specialistofficerare och elever från Försvarsmaktens skolor med i övningen. Planeringen för övningen har pågått i ungefär ett års tid.

Ökad militär närvaro även utanför övningsfält

Den militära närvaron kommer vara märkbar även utanför övnings- och skjutfält och kan innebära vissa begränsningar i trafiken samt förhöjda ljudnivåer i anslutning till fälten. Utanför fälten kommer det endast vara förläggningar och förflyttningar till och från övningsområdena. Lågflygande helikoptrar ingår i övningen.

Mer information om övningen på Försvarsmaktens hemsida.

Bild: Försvarsmakten