PRO inbjudna till trygghetsvandring

Folktomt torg i solsken.

Tisdagen den 31 januari är det dags för årets första trygghetsvandring i Hörby.

Syftet med trygghetsvandringar är att hjälpa kommunen och polisen att identifiera platser i tätorten där invånare upplever otrygghet.

Invånarna kommer att bjudas in gruppvis till olika vandringar för att skapa en bättre dialog och förhoppningsvis ett större deltagande. Först ut är PRO Hörby. Andra målgrupper som kommer att bjudas in är bland annat föräldragrupper, personer med olika funktionshinder och besökare på Aktivitetshuset.

Genomförs två gånger per år

Enligt kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare Fredrik Billsten är förhoppningen att kunna genomföra två per år, en på våren och en på hösten.

– Detta är en av åtgärderna som vi ser kan ge effekt för att komma närmare ett tryggare samhälle. Vi vill veta vilka platser våra invånare tycker känns otrygga istället för att hela centrum blir en utpekad plats, säger han.

Vad gör kommunen med den information som kommer fram vid trygghetsvandringarna?

– Vi kommer att sammanställa det och ta fram en åtgärdsplan. Sedan återkopplar vi vid ett senare tillfälle och efter en tid görs en ny vandring för att se så åtgärderna gett effekt.