Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 11/12

På Bygg- och miljönämndens sammanträde den 11 december 2019 godkändes förslag på namn för gator på fastigheten Pugerup 22 och 36 (Statoiltomten) och på detaljplan Häggenäs 21:7 (norr om Kronekull i Ludvigsborg). Förslagen skickas nu på remiss till berörda myndigheter och nämnder. Beslutet om gatunamnen fattas sedan av kommunfullmäktige.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.