Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 13/11

På Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2019 behandlades bland annat en ansökan om tillstånd för försäljning av tobak.

Ansökningar behandlas av nämnden med anledning av den nya lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) som började gälla den 1 juli 2019. Den innebär bland annat krav på tillstånd för att få sälja tobak. Den nya lagen omfattar även att uteserveringar blir rökfria och rökförbudet gäller även lekplatser, tågperronger och busshållplatser. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.