Nämndsklubba

Referat bygg- och miljönämnden 14 oktober

Bygg- och miljönämnden beslutade den 14 oktober 2020 bland annat om en rutin för att hantera jäv och opartiskhet för de förtroendevalda i nämnden.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som nämnden fattat på sammanträdet. Kommunen offentliggör protokollet på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.