Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 15 september

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 15 september behandlade de bland annat beslut om bygglov på fastigheten Killhult 3:1, för nybyggnad av affärs- och lagerlokal.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som nämnden fattat på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.