Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 16/10

På Bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 oktober 2019 beslutades att brukshundklubben får ha kvar sina byggnader på Hörby 43:47 (Flustret) tills dess att arrendekontraktet med kommunen upphör. Byggnaderna ligger delvis inom strandskydd men anses inte begränsa allmänhetens tillträde till området och har ingen stor negativ påverkan på djur- och växtlivet.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan efter cirka en vecka. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.