Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 17/6

Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 juni 2020 bland annat att lämna yttrande över Naturvårdsverkets förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar eller hanterar avfall. Allmänna regler krävs för att kunna göra undantag från EUs avfallsdirektiv, istället för att alla verksamheter ska omfattas av tillstånd eller anmälan. Hörby kommun är en av kommunerna som bjudits in att lämna synpunkter på förslaget till nya regler inom avfallsområdet.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.