Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 18/9

Bygg- och miljönämnden beviljade 19 september 2019 bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på fastigheten Stäflö 2 (Filaregatan 14). Den mobilmast som kommer att uppföras är i form av fackverkstorn på 42 meters höjd och teknikboden är på 5 m².

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.