Referat Bygg- och miljönämnden 19/6

På Bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 juni behandlades bland annat ärende om bygglov. Nämnden beslutade att godkänna bygglov för nybyggnad av förråd på industritomt i Askeröd.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.