Nämndsklubba

Referat bygg- och miljönämnden 19/8

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 augusti 2020 behandlades bland annat ärende om bygglov på fastigheten Pugerup 36 (fd Statoil).
Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus, LSS-boende, lokal samt parkeringsplatser. Byggnaderna ska utföras med tre våningar.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.