Referat Bygg- och miljönämnden 20/2

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 februari 2019 fick nämnden information från Anita Ullman, ordförande i föreningen Vetonu.

Information från föreningen Vetonu

Företaget Scandivanadium har fått tillstånd av Bergsstaten för undersökning av berggrunden i Hörby kommun och de har även lämnat in en anmälan enligt miljöbalken som framöver ska behandlas i bygg- och miljönämnden. Anita Ullman, ordförande i föreningen Vetonu, informerade nämnden med anledning av detta.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll