Nämndsklubba

Referat bygg- och miljönämnden 21/4

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 april 2021 behandlade de bland annat beslut om naturvårdsprogram för Hörby kommun, där de beslutade att skicka naturvårdsprogrammet till kommunfullmäktige för antagande.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som nämnden fattat på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.