Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 21/8

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 augusti 2019 godkände nämnden samrådsförslag för Detaljplan för del av Lyby 9:14 och del av Lyby 35:2, Hansa PowerBridge omriktarstation. Nämnden beslutade också att detaljplanen skickas ut på samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Svenska kraftnäts planerade elförbindelse till norra Tyskland (Hansa PowerBridge) och för att det ska bli möjligt krävs en utbyggnad inom Hurva station i Lyby.

Aktuellt område används redan idag för liknande ändamål men behöver alltså byggas ut. I detaljplanen vill man säkerställa att utbyggnaden anpassas till landskapet och harmoniserar med platsen som helhet.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.