Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 23/1

Bygg- och miljönämnden beslutade 23 januari 2020 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny detaljplan för Engströmsmarken (Osbyholm 1:112). Beställare av detaljplanen är kommunstyrelsen. Avsikten är att planlägga området för bostadsbebyggelse. Detaljplanen förväntas kunna antas senast andra kvartalet 2022.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.