Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 23/1

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 januari 2019 behandlades bland annat Medborgarförslag om rökfria zoner på lekplatser.

Medborgarförslag om rökfria zoner på lekplatser

Bygg- och miljönämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen angående ett medborgarförslag om att lekplatser borde vara rökfria zoner. I yttrandet har nämnden framfört att Tobakslagen har ändrats så att från 1 juli 2019 kommer det att vara förbjudet att röka på alla lekplatser som allmänheten har tillträde till. Från den 1 juli kommer därför lekplatser att vara rökfria zoner.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.