Nämndsklubba

Referat bygg- och miljönämnden 25/8

På bygg- och miljönämndens sammanträde i augusti behandlade de bland annat beslut om godkännande för en verksamhet som ska lagra farligt avfall från service av vindkraftverk. Det handlar om mindre mängder oljor och smörjmedel.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som nämnden fattat på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.